image1 image2 image3
logo

REGULAMIN KINA STARÓWKA

Regulamin Kina Starówka

w Sandomierskim Centrum Kultury

z dnia 05.06.2020 roku

zasady ogólne i sprzedaż stacjonarna

Regulamin określa zasady korzystania z kina „Starówka” w Sandomierzu.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezpiecznego przebywania w naszym obiekcie w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

$11.      Wstęp na seans do sali kinowej – jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

$12.     Zakazuje się uczestnictwa w seansie osobom objętym kwarantanną lub izolacją domową, osobom mającym objawy choroby zakaźnej oraz osobom które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem bądź podejrzaną o zakażenie.

$13.      Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

$14.      Osoby wchodzące na seans korzystają z wejścia głównego SCK, wejście przez kawiarnię ,,Iluzjon Art Cafe” z zachowaniem dystansu społecznego min. 2 m.

$15.      Po wejściu do obiektu każdy uczestnik obowiązany jest zdezynfekować ręce i zakryć usta maseczką.

$16.      Sprzedaż stacjonarna rozpoczyna się na 30 minut przed każdym seansem.

$17.      Preferowanym sposobem zakupienia biletów jest nabycie ich online za pomocą strony kinostarowka.com.pl i systemu ekobilet.

$18.      Osoby wchodzące na salę kinową siadają wyłącznie na miejscach oznaczonych zgodnie z numerem wskazanym na bilecie z zachowaniem zasady jednego wolnego miejsca między widzami za wyjątkiem (jeśli układ wolnych miejsc na sali to umożliwia):

- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,

- widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

$19.      W obiekcie uczestnicy seansu obowiązani są posiadać osłonę ust i nosa.

$110.  W obiekcie uczestnicy obowiązani są zachować wymagany bezpieczny dystans społeczny min. 2 m od innych osób oraz pracowników kina „Starówka’’.

$111.  Po wyjściu z sali kinowej należy skorzystać z wyjścia ewakuacyjnego bezpośrednio z Sali kinowej na ul. Krótką.

Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury w sali kinowej zabrania się:

$11.      Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

$12.      Korzystania i używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.

$13.      Spożywania alkoholu i palenia papierosów.

$14.      Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu
w imprezie.

$15.      Zajmowania miejsc niezgodnych z miejscem oznaczonym na bilecie.

$16.      Podczas pobytu w placówce zabrania się korzystania z szatni.

4.Zabrania się wnoszenia na salę kinową wszelkich artykułów spożywczych i ich konsumpcji.

5.Za rzeczy pozostawione na sali kinowej, Kino „Starówka” nie ponosi odpowiedzialności.

6. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 2 widzów.

7. Po wyjściu grupy z projekcji filmowej następuje 30 minutowa przerwa celem dezynfekcji sali kinowej, miejsca kasy biletowej oraz toalet ogólnodostępnych (w przypadku więcej niż jednego seansu dziennie).

8.Wszelkie zniszczenia, dokonane uszkodzenia, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będą zgłaszane na Policję.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

$11.      Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu seansu.

$12.      W przypadku braku widzów na seansie, kasa kina zamykana jest 10 minut po planowanym rozpoczęciu seansu.

$13.      Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

$11.      Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem czynników niezależnych od Sandomierskiego Centrum Kultury.

$12.      W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne, lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.

$13.      Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

$14.      Zaistnienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Sandomierskiego Centrum Kultury.

 

 

ZWROT BILETÓW

1. Zakupiony bilet nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba, że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

2. Widz ma prawo do zwrotu biletu:

a) w przypadku odwołania seansu, na który zakupiono bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu, o co najmniej 30 minut,

b) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego biletu, leżących po stronie SCK.

3. Widz, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu:

w kasie kina lub w formie e-mail w dniu odwołanego seansu, na który zakupiono bilet.

4. W przypadku zgłoszenia zwrotu biletu w kasie kina widz otrzyma zwrot płatności gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika kina. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu widz otrzyma w kasie kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu w najbliższym możliwym terminie.

5. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie e-mail, SCK w terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu albo poinformuje widza o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

Filmy w formacie 2D:

Normalny: 16,00 zł 

Ulgowy: 14,00 zł

Filmy w formacie 3D:

Normalny: 20,00 zł 

Ulgowy: 18,00 zł

BILETY ULGOWE:
- dzieci i młodzież szkolna oraz studenci po okazaniu legitymacji 
- emeryci i renciści  po okazaniu legitymacji

$16.      W Kinie honorowana jest Karta Dużej Rodziny oraz Karta Seniora. Za okazaniem takiej karty klient otrzyma 20% zniżki. Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do nabycia na jedną Kartę wyłącznie jednego biletu na jedną osobę. Jednocześnie informujemy, iż ceny biletów na Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Seniora mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora.

$17.      Bilety zbiorowe sprzedawane są dla grup minimum 15 osobowych i większych. Dotyczą seansów dodatkowych.

Grupa 15-19 osobowa: 14,00 zł

Grupa 20-24 osobowa: 12,00 zł

$18.      Pracownicy obsługi Kina mają prawo zażądać opuszczenia Kina przez Klientów, którzy nie stosują się do zasad określonych w Regulaminie.

$19.      Informujemy, że z dniem 03.12.2016 roku przy Kinie Starówka w Sandomierzu od ul. Krótkiej została uruchomiona platforma schodowa umożliwiająca osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do sali kinowej.
- Aby zapewnić komfort obsługi i ład organizacyjny, prosimy o wcześniejsze zgłoszenia od takich osób, lub ich opiekunów drogą mailową na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.lub telefoniczną - pod numerem telefonu 15 832 29 64 - w celu zapewnienia odpowiedniej, koniecznej asysty przy obsłudze platformy.
- W przypadku rezerwacji na seanse dodatkowe dokonywanych droga mailową prosimy o powiadomienie obsługi Kina Starówka na co najmniej 24 godziny przed planowanym seansem. Rezerwacji telefonicznych na seanse dodatkowe można dokonywać pod numerem 15 832 29 64 codziennie w godzinach pracy biura- tj. od poniedziałku do piątku od 08.00-16.00 również z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
- Osoby z niepełnosprawnością ruchową wymagającą skorzystania z platformy schodowej będą proszone o stawienie się przed wybranym seansem najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem.
- W przypadku dokonania zgłoszenia w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym seansem, Kino nie gwarantuje należytej asysty niezbędnego pracownika i wstępu na salę kinową, ze względu na liczne, inne obowiązki obsługi kina związane z ich pracą.

$110.  Kino w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru i niniejszego regulaminu.

 

pisf

StowarzyszenieKinStudyjnych logo

spkc-logo

SiecKinStudyjnych Logo

FINA logo kolor

2022  KINO STARÓWKA - Sandomierskie Centrum Kultury   globbers joomla templates