image1 image2 image3
logo

REGULAMIN KINA STARÓWKA

Regulamin Kina Starówka

w Sandomierskim Centrum Kultury

z dnia 13.01.2023 roku 

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z „Kina Starówka” w Sandomierzu.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp do sali kinowej – jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury w sali kinowej zabrania się:
  1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  2. Korzystania z telefonów komórkowych.
  3. Spożywania alkoholu i palenia papierosów (również papierosów elektronicznych).
  4. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
  5. Zajmowania miejsc niezgodnych z miejscem oznaczonym na bilecie.
  6. Wprowadzania zwierząt.
 4. Zabrania się wnoszenia na salę kinową wnoszenia artykułów spożywczych mogących spowodować zabrudzenie mienia, odzieży innych Klientów lub w inny sposób, np. zapachem, mogących utrudniać innym Klientom uczestnictwo w Seansie
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na sali kinowej.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie kina.
 7. Nie prowadzimy rezerwacji biletów na seanse filmowe.
  1. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 2 widzów.
  2. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Kasa kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu seansu.
 2. W przypadku braku widzów na seansie, kasa kina zamykana jest 10 minut po planowanym rozpoczęciu seansu.
 3. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.
 4. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
 5. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem czynników niezależnych od Sandomierskiego Centrum Kultury.
 6. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
 7. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 8. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Sandomierskiego Centrum Kultury.

 

 1. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej w następujących przypadkach:
 2. KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezypowodów nieleżących po stronie Sandomierskiego Centrum Kultury.
 3. KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Sandomierskiego Centrum Kultury.

3. Kino w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.

 

 1. Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

Filmy w formacie 2D:

       1. Normalny: 18,00 zł.

       2. Ulgowy: 16,00 zł.

 

                         Filmy w formacie 3D:

 1. Normalny: 22,00zł
 2. Ulgowy: 20,00 zł

 

 1. W Kinie honorowana jest Karta Dużej Rodziny oraz Karta Seniora. Za okazaniem takiej karty klient otrzyma 20% zniżki.
  Jednocześnie informujemy, iż ceny biletów na Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Seniora mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora.

 

 1. Bilety zbiorowe sprzedawane są dla grup 15 osobowych i większych.

Grupa 15-19 osobowa: 16,00 zł

Grupa 20 i więcej osobowa: 14,00 zł.

 

ZWROT BILETÓW

 1. Zakupiony bilet nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba, że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

 

 1. Widz ma prawo do zwrotu biletu:

 

 1. w przypadku odwołania seansu, na który zakupiono bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu, o co najmniej 30 minut,
 2. w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego biletu, leżących po stronie SCK.

 

3. Widz, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu w kasie kina lub w formie e-mail w dniu odwołanego seansu, na który zakupiono bilet.

 

 1. W przypadku zgłoszenia zwrotu biletu w kasie kina widz otrzyma zwrot płatności gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika kina. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu widz otrzyma w kasie kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu w najbliższym możliwym terminie.

 

 1. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie e-mail, SCK w terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu albo poinformuje widza o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

 

 1. Informujemy, że z dniem 03.12.2016 roku przy Kinie Starówka w Sandomierzu od ul. Krótkiej została uruchomiona platforma schodowa umożliwiająca osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do sali kinowej.
  - Aby zapewnić komfort obsługi i ład organizacyjny, prosimy o wcześniejsze zgłoszenia od takich osób lub ich opiekunów drogą mailową na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefoniczną - pod numerem telefonu 832 29 64 - w celu zapewnienia odpowiedniej, koniecznej asysty przy obsłudze platformy.
  - W przypadku zgłoszeń dokonywanych drogą mailową prosimy o powiadomienie obsługi Kina Starówka na co najmniej 24 godziny przed planowanym seansem. Rezerwacji telefonicznych można dokonywać pod numerem 15 832 29 64 codziennie w godzinach pracy biura- tj. od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00 również z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
  - Osoby z niepełnosprawnością ruchową będą proszone przy dokonywaniu rezerwacji o stawienie się przed wybranym seansem najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem.
  - W przypadku dokonania zgłoszenia w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym seansem, nie gwarantujemy należytej asysty naszego pracownika i wstępu do Kina, ze względu na liczne, inne obowiązki związane z jego obsługą.

 

 1. Kino w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru i niniejszego regulaminu.

 

pisf

StowarzyszenieKinStudyjnych logo

spkc-logo

SiecKinStudyjnych Logo

FINA logo kolor

2024  KINO STARÓWKA - Sandomierskie Centrum Kultury   globbers joomla templates